Formació 

Eines ofimàtiques en línia 

 4 h   A distància   Del 3 al 9 de novembre  
Aquest curs, totalment a distància, pretén oferir una visió general de les eines ofimàtiques en línia, més usades i fiables, que actualment hi ha a la xarxa, que afavoreixen el treball col·laboratiu.

Més

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

 10 h   A distància   Del 10 al 20 de novembre 
La constant evolució de la xarxa ens aporta un gran nombre d’eines i recursos que poden esdevenir de profit per al desenvolupament de la nostra feina. Si en fem una assenyada selecció, podem fer ús d’entorns de treball virtuals a la xarxa que possibiliten metodologies de treball innovadores i flexibles.
Aquest curs presentarà una eina que facilitarà la tasca de treball en equip, d’acord amb estratègies de treball cooperatiu i/o col·laboratiu en xarxa.

Més

Imatges interactives com a contingut didàctic

 6 h   Semipresencial   Del 19 al 26 de novembre 

L’objectiu d’aquest curs, semipresencial, és donar a conèixer la possibilitat de crear imatges amb interactivitat, és a dir, les que presenten informació addicional, a través de diversos serveis gratuïts, a fi d’usar-les com a recursos didàctics.

Més

Elaboració de videoblogs amb finalitat educativa

 10 h    Semipresencial    Del 26 de novembre a l'11 de desembre 

La intenció d’aquest curs és conèixer diferents solucions i serveis per a l’elaboració i gestió de videoblogs amb una finalitat educativa. Es duran a terme pràctiques que permetran que els participants provin diferents eines per a la creació d’un videoblogs, a fi d’integrar-lo dins la seva tasca docent.

Més

 Més informació