Formació

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

 10 h   A distància   Del 7 al 21 de maig 

La intenció d’aquest curs és conèixer el procediment de registre, la creació d’un perfil i configuració d'unes xarxes socials específiques; recerca de persones i gestió continguts/informació amb una finalitat educativa i investigadora. Aquest curs permetrà que els participants experimentin en la creació de la seva identitat digital per relacionar-se amb el seus alumnes o altres professionals, valorant les diferents possibilitats que s’adaptin als seus interessos.

Cerca i filtratge de contingut (content curation) a través de Scoop.It

 4 h   Semipresencial   Del 26 de maig a l’1 de juny 

Actualment, és molt usual sentir l'expressió «organització de continguts» com una traducció de l'expressió anglesa «content curation». Aquesta expressió fa referència al procés de cercar, seleccionar/filtrar i donar un significat a la informació relacionada amb una o més temàtiques determinades, des de la perspectiva de la persona que n'és experta o molt coneixedora. Una vegada realitzada l'«organització», aquesta informació pot fer-se privada o compartida a través de xarxes socials i per això comptem amb diferents aplicacions que faciliten aquesta tasca. La proposta d'aquest curs és treballar sobre les possibilitats de l'organització de continguts en la pràctica docent i investigadora.

 

 Més informació