Formació

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

 10 h   A distància   Del 15 al 27 d'abril 

La constant evolució de la xarxa ens aporta un gran nombre d’eines i recursos que poden esdevenir de profit per al desenvolupament de la nostra feina. Si en fem una assenyada selecció, podem fer ús d’entorns de treball virtuals a la xarxa que possibiliten metodologies de treball innovadores i flexibles. Aquest curs presentarà una eina que facilitarà la tasca de treball en equip, d’acord amb estratègies de treball cooperatiu i/o col·laboratiu en xarxa.

Presentacions digitals efectives en contextos formatius

 8 h   Semipresencial   Del 27 d’abril al 6 de maig 

Les intencions d’aquest curs són, d'una banda, analitzar els errors més comuns que es cometen a l'hora de realitzar presentacions per evitar-los, i d'altra, conèixer els elements que les componen i aprendre a dissenyar-les amb la major eficàcia i eficiència possible com a suport a la seva exposició en l'àmbit educatiu.

 

 Més informació