Accés a les assignatures
de Campus Extens 2014-15

Des de dia 11 de juliol, els professors poden accedir a les assignatures de Campus Extens del proper curs acadèmic 2014-15.

Estan activades les assignatures sol·licitades dins el termini establert, que acabava dia 23 de juny. Aquelles sol·licituds que s'hagin enviat posteriorment es resoldran en funció de l'ordre d'entrada.


En el cas que es vulgui afegir alguna assignatura més, s'ha d'emplenar el formulari corresponent, que es troba a UIBdigital, a la secció Gestions i serveis / Sol·licituds / Disponibles.

De moment només el professorat hi té accés; l’alumnat n’hi tindrà a partir de dia 22 de setembre.


Encara treballem en la preparació de les assignatures i en el manteniment del servidor, per tant, si sorgeix qualque problema, us agrairíem que ens ho comuniquéssiu, al més aviat possible, enviant un missatge a
< suport.professors@uib.es >.