Formació

Introducció a la imatge digital: edició amb Gimp

 10h   A distància 

Aquest curs pretén ser una introducció al món de la imatge digital, i també tenir un primer contacte amb un editor per poder-la retocar.

Dates: Del 28 d’octubre al 12 de novembre de 2014

Més informació

Edició de pàgines web amb serveis web 2.0  

 10h   Semipresencial 

Aquest curs pretén donar a conèixer les potencialitats d’una eina destinada al disseny i a la gestió d'arxius web. Permet que els usuaris, que no tenen coneixements del codi HTML, puguin crear la seva pròpia pàgina web fent ús dels elements que l’eina posa a la seva disposició, sense necessitat de programar. Amb aquesta eina treballarem elements de comunicació i integració de xarxes socials, taules, estils visuals, etc.; i també publicarem les nostres webs.

Dates: Del 13 al 22 de novembre de 2014

Més informació

Creació i utilització de blogs amb finalitat educativa

 8h   A distància 

 La intenció d’aquest curs és conèixer el procediment de creació i gestió dels continguts d’un blog amb una finalitat educativa. Aquest curs permetrà que els participants experimentin en la creació d’un blog per a usar-lo amb el seus alumnes a fi que valorin les possibilitats que s’adaptin als seus interessos.

Dates: Del 26 de novembre al 4 de desembre de 2014

Més informació