Formació

Iniciació a Moodle

 10h   Semipresencial 

En aquest curs es farà una introducció de la interfície de Moodle així com de les eines bàsiques de què disposa.

Dates: Del 22 al 28 de gener de 2015 (Sessions presencials 22 i 27 de 12 a 14 h).

Eina per a l’entrega d’activitats: Tasques  

 2h   Presencial 

Aquest curs vol ser una aproximació a la utilització de l’activitat de Tasques que presenta la plataforma Moodle; s’hi explicarà què és una Tasca, els tipus que n'hi ha i els usos didàctics que se li pot donar, tant des del punt de vista del professorat com de l’alumnat.

Data: 29 de gener de 2015 de 12 a 14 h

Moodle avançat: Qüestionaris

 5h   Semipresencial 

L’eina de Qüestionaris, de què disposa Moodle, ens permet crear proves, activitats i exàmens. Per una banda, proporciona a l’estudiant la possibilitat de seguir el seu progrés en el procés d’aprenentatge, i d'altra afavoreix que el professorat pugui fer el seguiment de l’alumnat.

Dates: Del 30 de gener al 4 de febrer de 2015 (Sessions presencials: 30 de gener de 12 a 14 h i 3 de febrer de 12 a 13 h)

Moodle avançat: Qualificacions

 4h   A distància 

Al butlletí de qualificacions es recopilen els elements que han estat qualificats des de les diverses activitats que s'avaluen, permet veure'ls i canviar-los, així com ordenar-los en categories i calcular-ne els totals de diverses maneres.

Dates: Del 5 al 12 de febrer de 2015

 

 Més informació