Formació

Introducció a les xarxes socials: Aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

 10 h   A distància   Del 3 al 16 de maig 

La intenció d’aquest curs és conèixer el procediment de registre, la creació d’un perfil i configuració d'unes xarxes socials específiques; recerca de persones i gestió continguts/informació amb una finalitat educativa i investigadora. Aquest curs permetrà que els participants experimentin en la creació de la seva identitat digital per relacionar-se amb el seus alumnes o altres professionals, valorant les diferents possibilitats que s’adaptin als seus interessos.

Més

Wiggio: plataforma en línia per al treball col·laboratiu

 10 h   A distància   Del 9 al 20 de maig 

La constant evolució de la xarxa ens aporta un gran nombre d’eines i recursos que poden esdevenir de profit per al desenvolupament de la nostra feina. Si en fem una assenyada selecció, podem fer ús d’entorns de treball virtuals a la xarxa que possibiliten metodologies de treball innovadores i flexibles.

Aquest curs presentarà una eina que facilitarà la tasca de treball en equip, d’acord amb estratègies de treball cooperatiu i/o col·laboratiu en xarxa.

Més

Presentacions digitals en línia

 6 h   A distància   Del 17 al 25 de maig 

Aquest curs pretén oferir una visió pràctica de la utilitat de les presentacions digitals en línia com a serveis de la web 2.0 en contextos formatius.

Més

Creació i utilització de blogs amb finalitat educativa

 8 h   A distància   Del 26 de maig al 10 de juny 

La intenció d’aquest curs és conèixer el procediment de creació i gestió dels continguts d’un blog amb una finalitat educativa. Aquest curs permetrà que els participants experimentin en la creació d’un blog per a usar-lo amb el seus alumnes a fi que valorin les possibilitats que s’adaptin als seus interessos.

Més

 


Més informació